החופש הגדול: הזוכים

בס”ד

חברים יקרים!

השבוע למדנו על אהבת הארץ.

למדנו על מקומות שונים בארץ, על קדושתה ועל מעלתה של ארץ ישראל.
השבוע, נלמד יחד על בית המקדש.
נלמד על הכהנים, על הלויים ועל דוד המלך שציפה למקדש והתאמץ לקדם את בנייתו.
נתפלל שבזכות הלימוד על המקדש, אהבת הארץ ואהבת ישראל נזכה לביאת הגואל עוד היום!
שלכם,
איתן ורועי

 

זוכים חוקת

 

 

שיתוף