תחרות כתיבת מאמרים

מרכז מורשת הרמב”ם עורך מדי שנה תחרות כתיבת מאמרים במשנתו של הרמב”ם, לתלמידי ישיבות ההסדר, המכינות והישיבות הגבוהות. התחרות נערכת מתוך שאיפה להעמיק את ההיכרות עם משנתו ההלכתית-פילוסופית של הרמב”ם, ומתוך רצון לעודד כתיבה ויצירתיות בקרב תלמידי הישיבות. מרכז מורשת הרמב”ם מעניק לכותבים המצטיינים פרסים כספיים נאים, ומפרסם את מאמריהם באתר. ועדת רבנים ומרצים בוחרת את שלושת המאמרים הזוכים.

 

תחרות כתיבת מאמרים ה-1 תש”ע
 
כותב המאמר
שם המאמר
קישור למאמר
מקום ראשון
דניאל רייזר
“חלק לעולם הבא”
 
מקום שני
אליהו גלולה
“העברית והערבית”
מקום שלישי
אייל קהלני
         “תורת ה’ תמימה”         

שיתוף