עיוני תשע”ה

בשלח  יתרו משפטים תרומה  תצווה  כי תשא – פורים ויקהל- פקודי ויקרא צו שמיני -פסח תזריע – מצורע אחרי – קדושים : עצמאות אמור בהר בחוקותי במדבר נשא בהעלותך שלח קרח חקת בלק פנחס מטות -מסעי דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא נצבים וילך  

קרא בהרחבה

פסח

מצות סיפור יציאת מצרים הרב דודי גרינפלד   בליל הסדר יחד עם קיום מצוות אכילת מצה ואכילת מרור, אנו מקיימים מצות עשה של סיפור יציאת מצרים. בעל המנחת חינוך[1] תמה במה שונה מצות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר ממצות הזכרת יציאת מצרים בכל השנה: “מאי מעליותא דליל זה מכל הלילות, הא מצווה להזכיר יציאת מצרים… Continue reading

קרא בהרחבה

עיוני תשע”ג

פרשת בראשית    פרשת נח    פרשת לך לך    פרשת וירא   פרשת חיי שרה   פרשת תולדות   פרשת ויצא   פרשת וישלח   פרשת וישב   פרשת מקץ   פרשת ויגש   פרשת ויחי   פרשת שמות   פרשת וארא   פרשת בא   פרשת בשלח   פרשת יתרו   פרשת משפטים… Continue reading

קרא בהרחבה

עיוני תשע”ב

פרשת וארא   פרשת בא   פרשת בשלח    פרשת יתרו   פרשת משפטים   פרשת תרומה   פרשת כי תשא   פרשת ויקהל-פקודי   פרשת ויקרא   פרשת צו   פרשת שמיני   פרשת תזריע-מצורע   פרשת אחרי מות-קדושים  

קרא בהרחבה