English speaking

‪At Merkaz Moreshet HaRambam, The Maimonides Heritage Center, we are proud to promote the legacy of The Great Eagle, The Rambam. ‪In addition to our informative exhibits and video that are available to all of our guests, we are pleased to offer a variety of educational and entertaining programs to our English speaking groups. We… Continue reading

קרא בהרחבה

הורות ומשפחה

בשנת תש”ע ייסד מרכז מורשת הרמב”ם בטבריה פרויקט לימוד מיוחד. מדי שבוע מגיעים למרכז המבקרים הורים מלווים בילדיהם, יחדיו הם לומדים מתוך דפי העשרה ועיון מעוצבים. המשפחות שלוקחות חלק בפרויקט הן מגוונות, מכל שכבות האוכלוסייה בעיר, והן מהוות חלק בלתי נפרד מפעילותו השוטפת של המרכז. במהלך השנה, לוקחים הילדים חלק בחידונים והגרלות נושאי פרסים, ההופכים… Continue reading

קרא בהרחבה

מרכז להעמקת יהדות

   מרכז להעמקת יהדות מורשת הרמב”ם החל את פעילותו בשנת תש”ע, 2010, בשיתוף מכללת ‘מורשת יעקב’ ברחובות. המרכז פועל בעידוד ובפיקוח משרד החינוך ומחלקת תרבות תורנית. המרכז פועל בהצלחה במוסדות חינוך בטבריה ובסביבה במגוון פרויקטים חינוכיים. בפעילויות מקנים מושגי יסוד וערכי יהדות בסיסיים כחינוך העשרתי לילדים ובני נוער הלומדים במערכת החינוך הממלכתית. את המרכז מפעילות בנות… Continue reading ...

קרא בהרחבה

גרעין שיקום שכונות

גרעין ‘אורות הגליל’ הוקם בעיר טבריה לפני כשלוש שנים, במטרה לחזק את ההתיישבות ואת התושבים בטבריה ולמשוך משפחות להשתקע בעיר. הגרעין הוקם ע”י הרב חיים פוגל והרב גלעד מסינג, ופועל בסיוע ‘מרכז מורשת הרמב”ם’. בין פעילויות הגרעין: תוכניות לימוד לאבות ובנים, חמישה סניפי מועדוניות סיוע לילדים ונוער, ערבי תרבות לקהילה ועוד. בנוסף, הגרעין לוקח חלק… Continue reading ...

קרא בהרחבה