English speaking

‪At Merkaz Moreshet HaRambam, The Maimonides Heritage Center, we are proud to promote the legacy of The Great Eagle, The […]

קרא בהרחבה

הורות ומשפחה

בשנת תש”ע ייסד מרכז מורשת הרמב”ם בטבריה פרויקט לימוד מיוחד. מדי שבוע מגיעים למרכז המבקרים הורים מלווים בילדיהם, יחדיו הם […]

קרא בהרחבה

מרכז להעמקת יהדות

   מרכז להעמקת יהדות מורשת הרמב”ם החל את פעילותו בשנת תש”ע, 2010, בשיתוף מכללת ‘מורשת יעקב’ ברחובות. המרכז פועל בעידוד ובפיקוח […]

קרא בהרחבה

גרעין שיקום שכונות

גרעין ‘אורות הגליל’ הוקם בעיר טבריה לפני כשלוש שנים, במטרה לחזק את ההתיישבות ואת התושבים בטבריה ולמשוך משפחות להשתקע בעיר. […]

קרא בהרחבה

מדרשה לבנות שירות לאומי

מרכז מורשת הרמב”ם מפעיל בטבריה מדרשה מקורית וייחודית לבנות השירות הלאומי. המדרשה הוקמה בשנת תשס”ח, והיא פועלת זו השנה החמישית. […]

קרא בהרחבה

חייג כעת