fbpx

בני מנשה

מרכז מורשת הרמב״ם ועדות ישראל השוכן בעיר טבריה שם לו למטרה לסייע בקליטת עלייה ובשימור מסורת בני המנשה שקהילה מרכזית מבני העדה מתגוררת בעיר טבריה. המרכז מפעיל ימי עיון ופעילויות לרוב תוך חיבור לתרבות המיוחדת של העדה

חייג