מרכז המבקרים "מרכז מורשת הרמב"ם" ערוך ומותאם לקבלת קבוצות מקהלי יעד שונים ומגוונים.

הרצאות ויחידות עיון

נושאים לדוגמא:
הרמוניה בין גוף לנפש, שביל הזהב-דרך האמצע, שיכליות, חינוך לאידיאלים וחינוך ע"י גירויים על פי הרמב"ם וכו'.. .