fbpx

משארותם צרורות בשמלותם

מאת: עותניאל מנצור

 נהגו בעדות רבות [וביניהם: תימן, מרוקו ופרס] שבעל הבית מסתובב בבית עם חבילת מצות שנמצאים בתוך שק/בד על שכמו ואומר את הפסוק: "משארותם צרורות בשמלותם" [שמות יב, לד] ומספר את סיפור יציאת מצרים כדי לסקרן את הילדים, ולהמחיש להם את הסיפור בצורה ויזואלית שהרי ערב זה הוא בשביל הילדים בבחינת "והגדת לבנך".

חייג