fbpx

סיבוב קערת הסדר מעל ראש המסובין

מאת: עותניאל מנצור

מנהג מרוקו שבליל הסדר בעל הבית לובש גלימה לבנה זכר לכהן גדול שהיה לבוש בגדי לבן, וזה תואם את עניין הסדר העוסק בין השאר בקרבן פסח. ומנהג נפוץ שבעל הבית עובר יחד עם "קערת הסדר" ומסובב מעל כל ראש של המסובין שלש פעמים ואומרים יחד: "בבהילו יצאנו ממצרים".

חייג