שמות – וארא  בא  בשלח  יתרו  תצווה  כי תשא ויקהל  פיקודי  ויקרא  צו  שמיני תזריע
מצורע  קדושים  אמור  במדבר  נשא  בהעלותך  שלח  קרח  בלק  פינחס   עקב  ואתחנן
ראה שופטים  כי תצא  כי תבא  נצבים  נח  לך לך  חיי שרה  תולדות ויצא  מקץ– שבת חנוכה  ויגש