מאת: עותניאל מנצור

מנהג הרמב"ם ובעקבותיו חלק מעדת תימן לשתות כוס חמישי, בסיום ההלל הרגיל, (מדלג על 'הלל הגדול' ו)אומר אחריו 'נשמת כל חי' ו'ישתבח' (בלא חתימה), ומברך 'בורא פרי הגפן' הגפן' ועונים אמן, ושותים כוס רביעית בהסיבת שמאל. ואחר כך ממלאים יין מזוג בכוס נקי ומודח, ואומרים עליו 'הלל הגדול', וחותמים אותו בברכת 'יהללוך'. ומברך 'בורא פרי הגפן', ושותים כוס חמישי בהסיבת שמאל.