תיקון הגשם:   פיוטים ותפילות על הגשם הנאמרים בעדות המזרח  , בעת תפילת הגשם במוסף של שמיני עצרת . התיקון כולל ארבעה פיוטים :  ( א ) שפעת רביבים יוריד מזבוליו ; ( ב ) מכסה שמים בעבים ומלבישם ; ( ג ) אל חי יפתח אוצרות השמים ; ( ד ) אלוהינו ואלוהי אבותינו בגשמי אורה תאיר הארץ . (ליהדות תימן תוספת של שני פיוטים- לשוני כוננת, ישבעון ידידך)

לפניכם 3 תקצירים מתפילת הגשם בשירת קהילת "שבת אחים" ברבבה

פיוט- "מכסה שמים בעבים"

פיוט המושר כחלק מתיקון הגשם ביום שמיני עצרת.

הפיוט הוא מסוג ה"מחיה" והוא מיוחס לר' שלמה אבן גבירול במקורות שונים, אם כי לא ע"י דוידזון.

בפיוט זה מתקיימת עמימות מסוימת בין ביטויים של בקשה ושאלה לגשם לבין לשונות של שבח וביטחון על כוחו של האל בהורדת גשמים ובהשבת הרוח.

מיוחס ל ר' שלמה אבן גבירול

לחן – תימני בלדי

קישור לפיוט כולו

פיוט- "אל חי יפתח"

פיוט המושר כחלק מתיקון הגשם ביום שמיני עצרת.

כמעט לאורך כל הפיוט נשען המשורר על צדקת אבות ומבקש גשמי ברכה בזכות אחד ממנהיגי העם, תוך שהוא מקשר אליו מעשה או סיפור הקשור במים.

לחן:  חבני (איזור חצר מוות בתימן)

קישור לפיוט כולו

"אלוהינו ואלוהי אבותינו בגשמי אורה תאיר אדמה"

תפילה החותמת את תיקון הגשם, שבה מבקשים גשמי ברכה , ושברכתם תחול בכל התחומים.

ברכה זו ע"פ סדר ה א-ב והקהל משיב אמן.

לחן: תימני בלדי

קישור לתפילה כולה

קישור לתפילת הגשם במלואה (ווקאלי)