כי תצא הילדים

[gview file="https://harambam.org.il/wp-content/uploads/2018/08/כי_תצא_ילדים_עח.pdf"]