פרשת נשא למבוגרים

[gview file="http://harambam.org.il/wp-content/uploads/2018/05/נשא-מבוגרים-תשעח.pdf"]