fbpx

משארותם צרורות בשמלותם

מאת: עותניאל מנצור  נהגו בעדות רבות [וביניהם: תימן, מרוקו ופרס] שבעל הבית מסתובב בבית עם חבילת מצות שנמצאים בתוך שק/בד […]

קרא בהרחבה

סידור השולחן בליל הסדר

מאת: עותניאל מנצור מנהגים שונים קיימים בעדות ישראל בעניין סידור השולחן וקריאת ההגדה, ומהבחינה הלכתית "אינם מעלים ואינם מורידים" – […]

קרא בהרחבה

הגבהת המצה בעדת תימן

מאת: עותניאל מנצור בעת קריאת ההגדה בפסקה 'פסח שהיו אבותינו' ייזהר עורך הסדר שלא יגביה את הבשר. אך כשאומרים 'מצה זו שאנו אוכלים' נהגו […]

קרא בהרחבה
חייג