יום חמישי | א' שבט | 11.1.24 | 19:30

הילולת הרב יוסף משאש

הילולא לכבודו וזכרו של מורינו ורבינו הרב יוסף משאש זצ"ל. בתכנית דברי פתיחה, הרצאה של הרב יצחק שוראקי, ואת הערב ילווה הפייטן אברהם אדרי.

טעימה מהאירוע