fbpx

יום חמישי | א' שבט | 11.1.24 | 19:30

הילולת הרב יוסף משאש

הילולא לכבודו וזכרו של מורינו ורבינו הרב יוסף משאש זצ"ל. בתכנית דברי פתיחה, הרצאה של הרב יצחק שוראקי, ואת הערב ילווה הפייטן אברהם אדרי.

טעימה מהאירוע

חייג