יום חמישי | ה' בטבת | 9.12 | 15:00

מפגש מהנה של מוזיקה שמחה ומרוממת של יהדות בבל

דרך דמותו ושירתו הפלאית של מאור הגולה רבנו יוסף חיים ה-"בן איש חי".

טעימה מהאירוע