יום חמישי | יד אדר ב | 17.03.2022

"והשתיה כדת אין אנס"

סעודת פורים לקהילת תימן

טעימה מהאירוע

סעודת פורים קהילת תימן-02