fbpx

יום שני | כ' טבת | 1.1.24 | 08:00

כנס הרמב"ם לילדים - שידור

הכנס ישודר בערוץ מאיר, בחמ"ד, וביוטיוב של המרכז. בתכנית דברי פתיחה וברכה והצגה בהשתתפות כוכבי ערוץ מאיר לילדים, עופר מימראן ושחר לבב אל.

טעימה מהאירוע

חייג