יום רביעי | ט"ו טבת | 27.12.23 | 17:45

כנס הרמב"ם לילדים

בתכנית דברי פתיחה וברכה, הצגה בהשתתפות כוכבי ערוץ מאיר לילדים עופר מימראן ושחר לבב אל. חידון נושא פרסים.

טעימה מהאירוע