יום חמישי | ל' אב | 17.8.23 | 19:30

מעמד סיום בית המדרש בין הזמנים 'חיי יצחק'

בתוכנית- התכנסות, כיבוד, שיעור, דברי סיכום, חידון וחלוקת מלגות ופרסים ללומדים. בליווי פיוטי סליחות.

טעימה מהאירוע

סיום 1
סיום 2