יום רביעי | י"ד אייר | 22.5.24

סיום הלכות עבודה זרה ברמב"ם

לימוד וסעודת מצווה חגיגית באולם בית הכנסת "הגפן". בואו בשמחה!

טעימה מהאירוע