ימי שני | ו', יג', כ', כז', באדר א' (7,14,21,28/2)

ערבי עיון ולימוד מיוחדים

בנושא: אמון האדם בעצמו והכרת נפשו על פי הרמב"ם ויחסם של עדות ישראל לנושא

טעימה מהאירוע

PHOTO-2022-02-07-20-21-11 (1)
PHOTO-2022-02-07-20-21-11 (2)
PHOTO-2022-02-07-20-23-36
PHOTO-2022-02-28-20-19-19
PHOTO-2022-02-28-20-21-30
PHOTO-2022-02-28-20-21-31 (1)
PHOTO-2022-02-28-20-21-31