יום שני | י"ח אייר | 8.5.23 | 18:50

ערב הדלקה מסורתית לכבוד ר' שמעון בר יוחאי

דבר תורה, סעודה בשרית כיד המלך מלווה בפיוטים והרב גלעד ספרוני בהדלקה מסורתית

טעימה מהאירוע

תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3
תמונה 4
תמונה 5