fbpx

יום ב' | י”ח כסלו | 22.11

ערב י”ט כסלו חג הגאולה בסימן 5 שנים לעלית בני מנשה לארצינו הקדושה

ראש הכולל הרב מיכאל חי כחלון בנושא “גאולה תתנו לארץ מתלמידי בעל שם טוב עד בני מנשה בטבריה”. הרב עומרי בן עקיבא שליח חבד טבריה עילית בנושא “קיבוץ גלויות והקשר של בעל התניא לגאולת ארצינו”

טעימה מהאירוע

חייג