fbpx

יום שני | ח"י בכסלו | 22.11.2021

ערב י”ט כסלו חג הגאולה

הערב יעסוק בכמה נושאים: *חג הגאולה לאדמו"ר הזקן *הילולא של המגיד ממזריטש *הילולא של הרב משה צבי נריה זצ"ל

טעימה מהאירוע

PHOTO-2021-11-23-13-40-26
PHOTO-2021-11-23-13-40-26 (1)
PHOTO-2021-11-23-13-40-27
PHOTO-2021-11-23-12-53-15
PHOTO-2021-11-23-12-53-13
PHOTO-2021-11-23-12-53-13 (1)
חייג