fbpx

יום ראשון | י”ז כסלו | 22.11.21 | 18:15

ערב לימוד מעמיק לנשים בנושא הכרת כוחות הנפש על פי משנתו של הרמב״ם

הרב שניר שחר- פתיחה ומבוא לכתבי הרמב"ם והרצאה בנושא כוחות הנפש במשנת הרמב"ם

טעימה מהאירוע

חייג