fbpx

יום ראשון | ג' כסלו | 07.11.21 | 20:00

ערב פיוטים בנוסח יהדות מרוקו

דברי פתיחה: הרב עותניאל מנצור - מרכז מורשת הרמב"ם ועדות ישראל. עם הפייטנים: אברהם אדרי הי"ו יהודה מויאל הי"ו.

טעימה מהאירוע

חייג