יום ראשון | ט”ו- כ’ בטבת

שבוע הרמב”ם לתלמידי החמ”ד

הצגה על הרמב"ם, סיור וירטואלי, חידון נושא פרסים, בליווי מוזיקלי ונעימות קוד

טעימה מהאירוע