יום רביעי | י"ט תשרי | 4.10.23 | 17:30

שמחת בית השואבה

מעמד לכבודה של התורה ושמחת בית השואבה והקבלת פני רבו. במעמד מו"ר הרה"ג דוד הכהן שליט"א, ובהשתתפות הפייטן ר' נתנאל כהן ותזמורתו.

טעימה מהאירוע