fbpx
מבצע!

הרמב"ם- הפעלה בית ספרית חווייתית ומרתקת

מסע בין תחנות חייו של הרמב"ם, "הנשר הגדול."


מרכז הלמידה משולב בכרזות, דפי עבודה חווייתיים ופעילויות אינטראקטיביות. במהלך הלמידה יתוודעו התלמידים למסע חייו המרתק של הרמב"ם ולתכונותיו המופלאות.

מה בחוברת?
כרזות
דפי לימוד לפי רמות
חידונים אינטראקטיביים
חומרי עזר להעשרה

150.00

מסע בין תחנות חייו של הרמב"ם, "הנשר הגדול."


מרכז הלמידה משולב בכרזות, דפי עבודה חווייתיים ופעילויות אינטראקטיביות. במהלך הלמידה יתוודעו התלמידים למסע חייו המרתק של הרמב"ם ולתכונותיו המופלאות.

מה בחוברת?
כרזות
דפי לימוד לפי רמות
חידונים אינטראקטיביים
חומרי עזר להעשרה

חייג