fbpx

מרכז להעמקת יהדות

   מרכז להעמקת יהדות מורשת הרמב"ם החל את פעילותו בשנת תש"ע, 2010, בשיתוף מכללת 'מורשת יעקב' ברחובות. המרכז פועל בעידוד ובפיקוח משרד החינוך ומחלקת תרבות תורנית.

המרכז פועל בהצלחה במוסדות חינוך בטבריה ובסביבה במגוון פרויקטים חינוכיים.

בפעילויות מקנים מושגי יסוד וערכי יהדות בסיסיים כחינוך העשרתי לילדים ובני נוער הלומדים במערכת החינוך הממלכתית.

את המרכז מפעילות בנות שירות לצד מדריכים מקצועיים.
קולאז צייר
חייג