fbpx

[passster password="2711rambam2019"]


דף הדרכה הרמב"ם- הפעלה בית ספרית חווייתית ומרתקת

מורים יקרים,

המרכז למורשת הרמב"ם שמח להביא בפניכם מרכז למידה אודות חייו ופועלו של הרמב"ם. לפניכם הסבר קצר אודות הערכה שקיבלתם.

חלק ראשון: תחנות למידה

  1. יש לארגן את אזור הפעילות כך שכל כרזה תוצב בתחנה אחרת.
  2. התלמידים יחולקו ל-6 קבוצות (כמספר התחנות)כאשר הם מצוידים בדפי המשימה המתאימים לגילם ובמכשירים כתיבה (עיפרון, מחק, מספרים וצבעים. הם ישמשו אותם במהלך המשימות). מומלץ לקרוא יחד עם התלמידים את דף ההקדמה ולהסביר להם כיצד יפעלו בתחנות הלמידה.
  3. התלמידים יגיעו למרכז הלמידה ויחולקו בין התחנות השונות. כל קבוצה תתחיל את הלמידה בתחנה אחרת. בסיום הפעילות כל קבוצה צריכה לעבור את כל התחנות.לשיקולכם: ניתן לאפשר לתלמידים לעבור בחופשיות בין התחנות ללא חלוקה לקבוצות אך יש לוודא שדפי המשימה מולאו במלואם.

thumbnail of דפי משימות הפעלה בית ספרית

חלק שני: חידון סיכום

כחלק מהערכה קיבלתם מצגת טריוויה המסכמת את המידע שנלמד בתחנות. שימו לב: ישנו חידון מנוקד המתאים לכיתות א'-ג' וחידון נוסף לכיתות ד'- ו'.

לחילופין, אם תלמידיכם מצוידים במחשבים אישיים, טאבלטים או מכשירי אייפון, תוכלו להשתמש בחידון שיצרנו עבורכם באתר:Triventy. עליכם להירשם לאתר ולהיכנס לחידון הרמב"ם של רמב"ם לילדים. הסבר על הפעלת החידון מצורף בהמשך.

מצגות לסיכום:

                                                 

חלק שלישי: דיון

במסגרת תחנות הלמידה שמנו דגש על פועלו של הרמב"ם. ברצוננו לחבר את התלמידים לאישיותו במסגרת תחנות הלמידה שמנו דגש על פועלו של הרמב"ם. ברצוננו לחבר את התלמידים לאישיותו המיוחדת של הרמב"ם ולא רק ללמד אותם על מהלך חייו.

בדפי המשימה, יתבקשו התלמידים להכניס ל"תרמיל" שלהם תכונות שלמדו מהרמב"ם: התמדה, אהבת ישראל, אהבת התורה וכו'.

כאן המקום שלכם כמורים, לדון עם התלמידים ולסייע להם לצאת ממרכז הלמידה עם "צידה לדרך".

חומרי העשרה: במסגרת הערכה קיבלתם קישורים לחומרי העשרה נוספים, חומרי ההעשרה באים להרחיב את הידע הנלמד בכל אחת מתחנות הלמידה. אתם מוזמנים להשתמש בהם. לכל שאלה והערה, ניתן לפנות אלינו בשמחה.

מצגות על חיי הרמב"ם

משחקי סיכום

בברכה,

מרכז מורשת הרמב"ם

[/passster]

חייג